کلاس های موزیک

01

آموزش موسیقی کودک در دل انگیزان

02

آموزش سه تار در دل انگیزان

03

آموزش تخصصی تار در دل انگیزان

04

آموزش حرفه ایی سنتور

آموزش گیتار را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

آموزش پیانو را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

آموزش ویولون سل را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

آموزش آواز خوانی را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

آموزش شیپور را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.

آموزش کاخن را در آموزشگاه ما به صورت حرفه ای بیاموزید.